การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้

 

Home แมลงวัน Biological Control สารสกัด อ้างอิง Contact me

 

สารสกัด
แมงลักคา
ดาวเรือง
สะเดา
น้อยหน่า
  สะเดา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss.

ชื่อพ้อง Antelaea azadirachta -(L.) Adelb.
Azadirachta indica A. Juss. Siamensis Valeton
Azadirachta indica A. Juss. Siamensis Backer
Azadirachta indica A. Juss. Minor Valeton
Azadirachta indica A. Juss. Minor Backer
Azedarach fraxinifolia Moench
Melia azadirachta L.
ชื่อสามัญ : Margosa, Neem, Neem tree, Nim กะเดา ควินิน สะเดา* สะเดาบ้าน
สะเดาอินเดีย สะเลียม
ชื่อวงศ์ : Meliaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 16 เมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ยาว 15-35 ซม. ใบอ่อนสีแดง ก้านใบยาว 3-7 ซม. โคนก้านโป่งพอง ใบย่อย 4-7 คู่ รูปใบหอกแกมรูปใบเคียวเบี้ยว กว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาว 5-9 ซม. เรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม ปลายใบเรียวแหลมยาว โคนใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย เส้นใบประมาณ 15 คู่ ก้านใบย่อยยาวประมาณ 1-2 มม. ดอกช่อกระจุแยกแขนง ยาวได้ถึง 30 ซม. ออกที่ซอกใบมีกลิ่นหอม ใบประดับและใบประดับย่อยรูปใบหอกยาวประมาณ 0.5-1 มม. ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวยยาวประมาณ 1 มม. ปลายแยกเป็นแฉกกลม มีขน ขอบกลีบมีขนครุย กลีบดอกรูปแถบแกมรูปซ้อนสีขาว ยาว 4-6 มม. เกสรตัวผู้เชื่อมติดกันเป็นมัดเดียว อับเรณูรูปกระสวยแคบ ยาวประมาณ 0.8 มม. ผลสดมีเมล็ดเดียว รูปกระสวย ยาวประมาณ 1-2 ซม. สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อสุก
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : เมล็ด
สรรพคุณ : ยาฆ่าแมลง แก้ไข้