การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้

 

Home แมลงวัน Biological Control สารสกัด อ้างอิง Contact me

 

 

Contact  me

 
 

 

Wanwisa  Lijuan  M4810148 m4810148@sut.ac.th

Parichat  Gruynog  M4810209 m4810209@sut.ac.th