บทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา 105191 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟ บทเรียนปฏิบัติการทั้งหมด 8 ปฏิบัติการ และการทดลองเสมือนจริง นักศึกษาควรศึกษาและทำความเข้าใจในบทเรียน เพื่อที่จะสามารถทำการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการวิเคราะห์ผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสามารถเลือกบทเรียนได้ตามอัธยาศัย ตามบทเรียนที่ปรากฏด้านล่าง และสามารถศึกษาได้โดยไม่มีขอบเขตใด ๆ ขอให้มีความสุขในการเรียน

 

 

 

การวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยกราฟ        การคำนวณเลขนัยสำคัญ        การแกว่งของลูกตุ้ม

การเคลื่อนที่เชิงเส้นและกฎข้อที่สองของนิวตัน          การวัด           การวัดความหนืด

การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง      การแกว่งกวัดของมวลติดสปริง       การสั่นพ้องของเส้นลวด 

  การสั่นพ้องของของคลื่นเสียงในท่อปลายปิด 1 ข้าง          การทดลองเสมือนจริง