วิชา 105191 Physics Laboratory I

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 5

วันพฤหัสบดี เวลา 14:00-17:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน พฤหัสบดี ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
0 21-Nov 5A
อาวดล
5B
เอกพล
1 28-Nov 5A
อาวดล
5B
เอกพล
2 12-Dec 5A
อาวดล
5B
เอกพล
3 19-Dec 5A
อาวดล
5B
เอกพล
4 09-Jan 5A
อาวดล
5B
เอกพล
5 16-Jan 5A
อาวดล
5B
เอกพล
6 23-Jan 5A
อาวดล
5B
เอกพล
7 30-Jan 5A
อาวดล
5B
เอกพล
8 06-Feb 5B
เอกพล
5A
อาวดล

วันหยุด

05-Dec   วันพ่อแห่งชาติ
26-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
02-Jan   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
13-Feb   สอบปลายภาค 2/2562
20-Feb   สอบปลายภาค 2/2562