วิชา 105191 Physics Laboratory I

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 2

วันอังคาร เวลา 13:00-16:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน อังคาร ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
0 19-Nov 2A
นำโชค
2B
ศักดินันท์
2C
พรศักดิ์
2D
จิดาภา
1 26-Nov 2A
นำโชค
2B
ศักดินันท์
2C
พรศักดิ์
2D
จิดาภา
2 03-Dec 2A
นำโชค
2B
ศักดินันท์
2C
พรศักดิ์
2D
จิดาภา
3 17-Dec 2A
นำโชค
2B
ศักดินันท์
2C
พรศักดิ์
2D
จิดาภา
4 07-Jan 2A
นำโชค
2B
ศักดินันท์
2C
พรศักดิ์
2D
จิดาภา
5 14-Jan 2A
นำโชค
2B
ศักดินันท์
2C
พรศักดิ์
2D
จิดาภา
6 21-Jan 2D
จิดาภา
2A
นำโชค
2B
ศักดินันท์
2C
พรศักดิ์
7 28-Jan 2C
พรศักดิ์
2D
จิดาภา
2A
นำโชค
2B
ศักดินันท์
8 04-Feb 2B
ศักดินันท์
2C
พรศักดิ์
2D
จิดาภา
2A
นำโชค

วันหยุด

10-Dec   วันรัฐธรรมนูญ
24-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
31-Dec   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
11-Feb   สอบปลายภาค 2/2562
18-Feb   สอบปลายภาค 2/2562