วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 6C

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6234409 Mr.Sari Puthireach 6C 1
2 B6234416 Mr.Long Mengly 6C 1
3 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa 6C 1
4 B6234430 Mr.Aing Hukry 6C 2
5 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG 6C 2
6 B6234454 Mr.Nguon Makara 6C 2
7 B6234461 Mr.Ly Chhayleang 6C 3
8 B6234478 Ms.PIDA SEAB 6C 3
9 B6234485 Mr.Thorng Piseth 6C 3
10 B6234492 Mr.Heang Sophy 6C 4
11 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM 6C 4
12 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN 6C 4
13 B6234522 Mr.Phoubane Chon Aloune 6C 5
14 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP 6C 5
15 B6234546 Mr.Boun Phirom 6C 5
16 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG 6C 6
17 B6234560 Mr.Pao Sopheak 6C 6
18 B6234577 Mr.PHOMSAVANH PHONNIYOM 6C 6
19 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ 6C 7
20 B6236434 นางสาวณัฏฐ์ธนัน เจริญชัยมงคล 6C 7
21 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ 6C 7
22 B6236489 นายสุนัยนาจ ไชยพงษ์ 6C 8
23 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร 6C 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น