ติดต่อเรา

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 18:20 น. boom
พิมพ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) 
และโครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร. 0-4422-4197  
Fax. 0-4422-4185
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.sut.ac.th/ces/