ชื่อท้องถิ่น:
ชื่อพฤกษศาสตร์:
ตระกูล(วงศ์):
พบในเขตที่:
ตีนตุ๊กแก
Tridax procumbens L.
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
4