สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ในโอกาสที่ได้รับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีผลงานชั้นแนวหน้าของประเทศและได้ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ ที่มีค่า Journal Impact Factor รวมกว่า 35 เรื่อง ได้รับการอ้างถึงรวมแล้วกว่า 800 ครั้ง และมีค่า h-index = 15 โดยมีผลงานที่โดดเด่นที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าดัชนีผลกระทบที่สูงมากเช่น Science, Nature Materials, Nature Physics, Physical Review Letters เป็นต้น ผลงานเหล่านี้ส่งผลให้ อาจารย์ ดร. วรวัฒน์ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิจัยนานาชาติ และ เป็นที่น่ายินดีว่า นับถึงปัจจุบัน คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถึง 4 ท่าน ได้รับรางวัลดังกล่าว คือ ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รศ.ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ รศ.ดร. สันติ แม้นศิริ และอาจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ซึ่งทั้งหมดเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  http://bit.ly/newsciencesynchroton