สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวิจัยเด่น

ข่าวและประกาศ

  • ขอแสดงความยินดี

    รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2555 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์...

    อ่านต่อ

กิจกรรมและสัมมนา