มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการย่อยที่ 1 ฤทธิ์ต้านอ๊อกซิเดชั่นและต้านการเจริญเซลล์มะเร็งของแมงลักคา

งานวิจัย
ชื่องานวิจัย: โครงการย่อยที่ 1 ฤทธิ์ต้านอ๊อกซิเดชั่นและต้านการเจริญเซลล์มะเร็งของแมงลักคา
ผู้วิจัย: กรกช อินทราพิเชฐ
สาขาวิชา: สาขาวิชาชีววิทยา
เริ่ม: 2004-09-01
สิ้นสุด: 2006-10-01
รายละเอียด:  

นักศึกษาที่ทำวิจัยร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา

แหล่งเงินทุนสนับสนุน
ลำดับที่ องกร์สนับสนุน/ผู้ให้ทุน จำนวนเงินทุน วันที่ได้รับทุน
1   0 2010-02-26