สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน 3 ทศวรรษแห่งความภูมิใจ สร้างนักฟิสิกส์ไทยสู่สากล

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน 3 ทศวรรษแห่งความภูมิใจ สร้างนักฟิสิกส์ไทยสู่สากล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เพจ School of Physics