สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมนาประจำเดือนกันยายน 2561

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ"Understanding Degradation and Improving Stability of Solution-processed Organic and Perovskite Solar Cells” 
บรรยายโดย Ms.Rongrong Cheacharoen
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น1 อาคารวิชาการ2 
เวลา 13.30-14.30 น.

รายละเอียดดังนี้ >>