สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00น. ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2561 
 
ทั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล
และร่วมรับประทานอาหารกลางวันหลังเสร็จพิธี
รูปบรรยากาศในงาน: