สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมนาประจำเดือนธันวาคม 2560

เรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จาก Assoc. Prof. Dr. Hiroyuki Yoshimura ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2