สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมนาประจำเดือนกันยายน 2560

 

ประชาสัมพันธ์ครับ: 

Student and Postdoc don't miss. Special seminar by Prof. Paul A. Pearce from the University of Melbourne, Victoria, Australia.

Date: Sep 5, 2017 at C2-123 room, 1st floor C2 building.
Time: 13.15-16.30
Enjoy with the seminar, and a good coffee break is provided by P'Phenkea and N'Nok team.
นักเรียนและ postdoc ไม่พลาด. สัมมนาพิเศษโดย prof. ปอลท์ เพียซ์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น, วิคทอเรีย, ออสเตรเลีย
วันที่ 5 ก. ย. 2017 ที่ c2- 123 ห้อง 1 อาคาร c2 ชั้น 1
เวลา: 13.15-16.30