สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย

 

ภาพถ่ายแขกท่านผู้มีเกียรติ และคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

 

กิจกรรมรวมกลุ่ม