สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ.2559

รูปภาพบรรยากาศ