สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมนาประจำเดือนสิงหาคม

 

 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้ารับฟังบรรยายพิเศษในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.45-12.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง "The Fundamental and Applications of Tribology and Atomic Force Microscope” By Crest Nanosolution (Thailand) in conjunction with Bruker Singapore Pte.Ltd.