สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อเรา

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาคารวิชาการ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044 22 4319

 

เว็บไซต์ใหม่