สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุ่มวิจัย

High Energy and Astro Physics

 

 

Condensed Matters, Materials, Quantum Physics and Synchrotron Application

 

 

Optics and Photonics