สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3/2563 PHYSICS LABORATORY 2 (INTER. )

105192 Physics Laboratory 2 (FOR INTERNATIONAL PROGRAM)

Assoc.Prof.Dr. Puangratana Pairor 

pdf file for graph 

LABS. ROOM # RELATED DOCUMENTS
Graph example
Lab 1 Equipotential F10309
Lab 2 F10310  
Lab 3 F10311
Lab 4 F10312  
Lab 5 Light Diffraction F10313  
Lab 6 Interference F10314
Lab 7 Polarization F10315  
Lab 8 Photoelectric Effect F10316

 

Check your lab schedule here