สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105104 (ฟิสิกส์พื้นฐาน) 1/2562

1/2562

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  แม่นยำ

 

 ประกาศ !!!! นักศึกษาที่ส่งการบ้าน หรือ QUIZ กรุณาติด BARCODE ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่มีคะแนนครั้งนั้น!!!!

สามารถติดต่อทำ BARCODE ได้ที่ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 สาขาวิชาฟิสิกส์


คะแนนการบ้านและคะแนน QUIZ
ประกาศ ***นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขคะแนนให้ดำเนินการภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ****
 
รายการ HOMEWORK and QUIZ

กลุ่มที่ 1 : รศ.ดร.ประพันธ์  แม่นยำ

 

  21/10/2562 (HW 1 - 8)