สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยสอน

ผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

นายเอกพล มนตรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
อีเมล : eakkapol.m@sut.ac.th
โทร. 4319  แฟกซ์. 4651
 
 
นายอรรถพล ชอบงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
อีเมล : chobngan.a@sut.ac.th
โทร. 4319  แฟกซ์. 4651