สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยสอน

ผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายเอกพล มนตรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
อีเมล : eakkapol.m@sut.ac.th
โทร. 4319  แฟกซ์. 4651
 
 
นางสาวศิริรัชนี  ธรรมสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
อีเมล : qi.babyromantica@gmail.com
โทร. 4319  แฟกซ์. 4651