สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1/61

<<  1/2561  >>

การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์  และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง  จะต้องทำการทดลองทางด้านกลศาสตร์  คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 8 การทดลอง

                         

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล

 

ปฏิบัติการที่ เรื่อง เอกสารประกอบ ห้องเรียน
  บทนำ  
1 การวัดปริมาณทางฟฟิสิกส์ F10301
2 การเคลื่นที่เชิงเส้น F10302
3 การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็ง F10308

4

 
การกวัดแกว่งของลูกตุ้มเพนดูลัม
F10305
5 คลื่นนิ่งในเส้นลวด F10307
6 คลื่นนิ่งของคลื่นเสียงในหลอดปลายเปิด 1 ข้าง F10306
7 การเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวที่มีความหนืดสูง F10309
8 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง F10311
  แบบฟอร์มขอชดเชยปฏิบัติการ   >>  
  คำชี้แจงรายวิชา 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  >>  

 

ตรวจสอบรายชื่อ และตารางการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป