สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชุดอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์

 1. ชุดการทดลอง ลูกตุ้มนาฬิกา

   
 2. ชุดการทดลอง Jumping Ring

   
 3. ชุดการทดลอง เรโซแนนซ์

   
 4. ชุดการทดลอง ความหนืด

   
 5. ชุดการทดลอง ลูกตุ้มกระแสไหลวน (Eddy Current pendulum)

 6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

 

 


ผู้ใดสนใจรายละเอียด อุปกรณ์ และวิธีการทำสามารถติดต่อได้ที่สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ phenkhae@g.sut.ac.th