สาขาวิชาเภสัชวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สาขาวิชาเภสัชวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานรี

ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 - 224673 โทรสาร 044-224185

 


ดู School of Pharmacology ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า