สาขาวิชาเภสัชวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวิจัยเด่น

ข่าวและประกาศ

  • ขอแสดงความยินดี

    ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น

    อ่านต่อ
  • ขอแสดงความยินดี

    ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในการประชุม 100 ปีเภสัชฯ สู่ศตวรรษใหม่แห่งการวิจัย ประจำปี 2556

    อ่านต่อ

กิจกรรมและสัมมนา