สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปลื้มจิตร บุญพึ่ง

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : ปลื้มจิตร บุญพึ่ง
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา
  • อีเมล์ : kung@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224633
 • การศึกษา
  • 1992 - ปวส. (การบัญชี), ,
  • 1998 - ศศ.บ. (การบัญชี), สถาบันราชภัฏนครราชสีมา,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ