สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • อีเมล์ : sukrit@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224741
 • การศึกษา
  • 2015 - Ph.D. (Physics), University of Illinois at Urbanachampaign,
  • 2013 - Master of Science (Physics), University of Illinois at Urbanachampaign,
  • 2007 - B.Sc. (Physics), Carnegie Mellon University,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ