สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา