สาขาวิชาปรสิตวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สาขาวิชาปรสิตวิทยา 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

30000 โทรศัพท์  044-224673 โทรสาร 044-224185