มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. ครั้งที่ 32

กำหนดการ คลิก

นิสิต/นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ภาคบ่าย 12 ก.ค. 61 (บางกิจกรรมรับจำนวนจำกัด) ให้ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมล่วงหน้า

  • เดินป่า @ เขาใหญ่ (รับจำนวน 100 คนแรกที่ลงทะเบียนก่อน)
  • Shopping-Chilling @ Palio & Premium Outlet KhaoYai
  • จิตอาสา บริจาคหนังสือ @ โรงเรียนในอำเภอปากช่อง
  • พักผ่อนตามอัธยาศัย @ โรงแรม

 https://docs.google.com/forms/d/1tEKXgFQP-431nbWcrg0eGkBsy2bc43Od-rzAH-qvJMM/closedform  
 

เปิดรับลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. เวลา 09.00 น. – อังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 12.00 น.

https://docs.google.com/forms/d/1tEKXgFQP-431nbWcrg0eGkBsy2bc43Od-rzAH-qvJMM/closedform

 

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารของค่ายทาง

https://www.facebook.com/DPSTcamp32/