มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมแนะนำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนผู้ผ่าน TCAS 3

ขอเชิญนักเรียนผู้ผ่าน TCAS 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ 

ลงทะเบียนที่นี่