มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พิธีถวายพานพุ่ม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีกำหนดจัดพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อ.ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล) เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยให้เกียรติในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว