มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

          คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนจากโรงเรียนพอนสะหวัน และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ในการเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์