มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดี

          ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ โถงกลาง อาคารวิชาการ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งในปีการศึกษา  2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 82 ท่าน เป็นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 28 ท่าน  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 12 ท่าน และวิทยาศาสตรบัณฑิต 42 ท่าน
 


ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดภายในงานได้ที่นี่