มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การบรรยายพิเศษ

       สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย คุณอภัยชนม์  วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  เรื่อง "ทิศทางประเทศไทยในประชาคมอาเซียน" ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี