สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พิธีถวายพานพุ่ม

        

      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี