มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวและประกาศ

 • อ่านต่อ
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา

  ได้รับคัดเลือกจาก Office of Naval Research Global (ONRG) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้รับรางวัลทุนวิจัยประเภท Naval International Cooperative Opportunities in Science and Technology Program (NICOP) ในระยะเวลา 2 ปี เป็นจำนวนเงิน 100,000 USD ทุนวิจัยดังกล่าวเป็นรางวัลทุนวิจัยที่ ONRG ให้กับนักวิจัยทั่วโลกที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านการวิจัย

  อ่านต่อ
 • ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

  สำหรับงานวิจัยดีเด่นด้านโปรตีน การส่งเสริมงานทางด้าน Protein Crystallography ในประเทศไทย และ ความเสียสละที่ร่วมก่อตั้งและพัฒนาสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับรางวัลศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ประจำปี 2017

  อ่านต่อ
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0" โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

  อ่านต่อ
 • พิธีถวายพานพุ่ม

  พิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2559

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม 26 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

  ในโอกาสที่ ครบ 26 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 จึงจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ และประชุมวาระพิเศษ

  อ่านต่อ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  ผู้บริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนจากโรงเรียนพอนสะหวัน และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

  อ่านต่อ
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

  อ่านต่อ
 • รางวัล Session Best Paper Presentation

  นางสาวคำจันทร์ บำรุงนอก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล Session Best Paper Presentation

  อ่านต่อ
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Prof.Dr. Sergey Meleshko สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

  อ่านต่อ