สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Seminar "Real Option Analysis" โดย ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช