สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศึกษาดูงานที่กรมอุตุนิยมวิทยา

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรก้าวหน้า เข้าศึกษาดูงานที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กทม. ในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 10.00-15.00น

 

 

ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

 

ฟังบรรยายความรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล โดย วิทยากรจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

 

 

ฟังบรรยายความรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดย วิทยากรจากสำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ณ ศูนย์ภูมิอากาศ

 

 

 

ฟังบรรยายความรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ โดย วิทยากรจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ณ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

 

 

 

 

เยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดย วิทยากรจากสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ณ สนามอุตุนิยมวิทยาบางนา