มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี

อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-4187

โทรสาร 0-4422-4185