สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยด้านโปรตีนดีเด่น

สาขาวิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยด้านโปรตีนดีเด่น จากงานประชุมสมาคมโปรตีนแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 (5th APPA / 12th PST) และได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมโปรตีนแห่งเอเชียแปซิฟิก ในปี 2560-2561