สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยด้านโปรตีนดีเด่น

สาขาวิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยด้านโปรตีนดีเด่น จากงานประชุมสมาคมโปรตีนแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 (5th APPA / 12th PST) และได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมโปรตีนแห่งเอเชียแปซิฟิก ในปี 2560-2561

جهت دریافت هزینه ثبت شرکت در تهران و استعلام هزینه به وب سایت ثبت میزان   مراجعه نمایید ثبت شرکت

ثبت شرکت ثبت برند رتبه بندی شرکت ثبت شرکت ترخیص کار ثبت شرکت رتبه بندی شرکت ترخیص کار ثبت شرکت خرید برند تخت بادی