สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

สาขาวิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560