สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมงานประชุม PACCON 2014 ขอนแก่น