สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาคารวิชาการ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

โทร  044-224 639 แฟกซ์ 044-224185

 

เลขาฯ Email: nilobon@sut.ac.th

หัวหน้าสาขา Email: jatuporn@sut.ac.th