สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

New species and records of the lichen genus Graphis (Graphidaceae, Ascomycota) from Thailand.