สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หนังสือพรรณไม้ในประเทศไทย 2015 (Flora of Thailand)

 " ERICACEAE เรียบเรียงโดย อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมกับโครงการหนังสือพรรณไม้ในประเทศไทย ที่มีหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF) เป็นเจ้าภาพ