สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

นายพีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ เลขประจำตัว B5580163 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงจากการแข่งขันหมากฮอสไทย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ระหว่างวันท่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี